Adatepe Taşmektep'ten..


Bir kadın olarak, tarih öncesi dönemlerden başlayarak , çağlar boyunca kadının farklı toplumsal yapılar içindeki konumu ilgimi ve merakımı çeke gelmiştir; hele varlığına büyük anlamlar , değerler yüklenen Tanrıçalar "Kutsal Kadınlar"...
Adatepe Taşmektep'in bu yaz açmış olduğu ders başlıklarından birisi de: Eski Yakın Doğu'da Ana Tanrıça Kültünün Gelişimi: Magna Mater'den Urfa'lı Atargatis'e idi.
Zevkle takip ettiğim dersleri değerli Hocam Kürşad Demirci'den dinlemek apayrı bir keyifti. Bu çok kapsamlı konuyu kısa bir sürede ancak temel çizgileri üzerinden geçerek tartışabildik.
Adatepe Köyünün çok önceleri miniklere, şimdilerde ise bizlere kucak açan bu eski ve çok sevimli mektebinden bu yılın anıları fotoğraflarım. 
Hoşçakal yaz mektebim, seneye görüşmek üzere.