UMAG Seminer Etkinliği


Bir eğitim dönemini daha geride bırakırken;
 
Bu dönem katıldığım ders" Sanat Felsefesi " idi. 19.yy sonu ile 20.yüzyıla ismini yazdıran ressamların eserleri,eserlerine temel oluşturan felsefî bakış,felsefi yaklaşımlar ve bu çerçevede gelişen sanat akımlarıydı konumuz.
Hem küresel hem de ülkeler ölçeğinde toplumsal yapıları derinden etkileyen; gerek siyasi,gerek dini ve ahlaki gerekse yıkımı büyük savaşlar,sınai kalkınmalar gibi pek çok unsurun sanat ve sanatçı üzerindeki etkilerini ve bu etkileşim bağlamında hayat bularak gelişen sanat akımlarını ; E. Manet, H.Matisse, P. Picasso ve daha bir çok sanatçının eserlerini inceleyip,fikirsel açılımlarını irdeleyerek tanıdık ve tartıştık.
"Sanat Felsefesi" adı altında aldığımız dersimizin eğitmeni değerli Hocam A.Celâl Binzet'e teşekkür ederken; sanatın toplumların düşünsel anlamda kalkınmasına ne denli büyük katkısı olduğu gerçeğinden hareketle; ülkemizde sanatın ve sanatçının değerinin teslim edildiği ışıklı günlere özlemimi de dile getirmek istiyorum.
Bu ; edebiyattan felsefeye, sinema ve psikanalize siyasal düşünce tarihine,roman incelemeye uzanan farklı farklı alanlarda açılan eğitim programlarına Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı 'nın manevi değeri çok yüksek çatısı altında katılmanın anlamı da benim için çok büyük.
 
Çok seçkin ve hepsi birbirinden değerli eğitmenlerimizin özverili yaklaşımları ile bu değerli Vakıf' a sağladıkları katkıları ; Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı 'nın ise
- görev bilerek - üstlendiği eğitim mücadelesi ile düşünce insanı Uğur Mumcu'nun anısını,düşünsel düzlemde hayata bakışını yaşatmak ve sürdürmek üzere gösterdiği gayret ve çaba ayrıca takdire şayandır.