Mardin 4 Hasan Keyf'te Hüzünleniyorum


12 Bin yıllık dillere destan güzellik , ihtişam, tarih, gözden çıkarılış, iş makinaları dinamitleme ,hazin son suda yok oluş, hüzün , HASAN KEYF!...
 
Batman il merkezine 37 km uzaklıkta Raman Dağları'nın güney eteklerinde, içinden Dicle Nehri geçen Mezopotamya'nın çok eski yerleşim bölgesi, kimler tarafından kurulduğu bilinmiyor . Kentin kurulduğu kayaların 100 binlerce yıllık akarsu aşındırması sonucu ortaya çıktığı tahmin ediliyor bilinen tarihi 8. yüz yıla dayanıyor.Süryani kaynaklarında Hesna Kepha; Arap kaynaklarında Hisn Kayfa olarak geçen şehrin ismi "mağaralar şehri" ya da " kayalar şehri " anlamında olup Osmanlılar döneminde Hasan keyf olarak kullanılmış.Şehir üstün coğrafi özellikleri nedeniyle büyük savaşlara sahne olmuş MS 1.yüz yılda Bizanslılar Sasaniler arasında el değiştirmiş 350 yıllık Bizans hakimiyetinden sonra sırasıyla Emevi ,Abbasi, Hamdani, Mervani , Artuklu , Eyyubi ve nihayet 1515 yılındaOsmanlının eline geçmiş.
 
Baraj tamamlandığında ; ilk çağlardan beri İran,Arap Yarımadası, Kafkaslar ve Anadolu arasındaki geçişi sağlayan pek çok geçit sular altında kalacak.Ve tabii insan türünün kökenleri,tarımın başlangıcı ve çok sayıda eski medeniyetlere ait kalıntılar da sularla yok olup gidecek.
Antik şehirde; dev bir kale Ulu Cami, Büyük Saray ve küçük Saray ,Taş Köprü, El-Rızk camii ,Zeynel Bey Türbesi gibi pek çok tarihi eser bulunuyor.
 
İş makinaları hunharca ve durmadan çalışıyor ,bu destansı güzellik katlediliyor, yanı sıra sözüm ona "cafe!" niyetine o tarihi yerlere pis ve göz zevkini al aşağı eden derme çatma yerler kondurulmuş .Benim içim çok acıdı Hasan Keyf'te büyük bir hüzünle ayrıldım can çekişen " zavallı" Hasan Keyf'ten.