Akşam Oluyordu


Yağmurun telâşına ve hırçın gürültüsüne karışıyor erken inen haziran akşamı.
Tütün kokulu, şarap kokulu bir lôşluğa sarılıyorum hayâlimde.
 
Christophe soruyor şarkısında: "Mutluluk nerede?"
"Il est ou le bonheur?"
Mutluluk diyorum, yaratabildiğimiz her yerde.
Ne zaman, ne mevsimler kimseyi beklemiyor ki!
Acele etmek gerek.