Bahar Vurgunu


Yalıçapkını mavisine aymış gök
Dökülüyor tepemden salkım saçak
Etekleri çiçekli yelloz bahar koşturuyor delice bahçemde
Zapt edemediğim uçarılıklarımla
Kâh badem çiçeğinin pembe diliyim
Kâh bulutun ucunda şakıyan serçe
Anlayacağınız ben şimdi
Baştan ayağa bahara kesmiş şifasız dîvaneyim...