Boşluk


Gözeriminde yürüyorum; 
Bir düşsem, bir yanım boşluk,  öbür yanım yine boşluk...