Gece'ye


Başıboş bırakılmış rengârenk bir uçurtma sanki düşlerimiz...