Gün olur hâtıralarımızla...


Gün olur hâtıralarımızla sımsıkı kucaklaşırız...
 
Ölümün ardında bıraktığı pırnakıl an(ı)lar zamanın asla yaşlanmayan yüzünde tıpkı kar kekliğinin gagasına asılan billûrlaşmış kar zerrecikleri gibi yıldız yıldız pırıldaşıyorlar.