Kutsal Erdenliğe doğru


Sözcüklere dökülmemiş şiir gibi duyumsuyorum geceyi.
Upuzun uzanıyor kendi karanlığına;
Göğe gömülen kesintisiz koyu bir çizgi gözerimimde .
 
Tek bir dize yalnızca:
 
" Yarın ;
sanki, dalgıç kuşunun kanadında gelen Kutsal
Erdenlik..."
 
Yankılanıyor gecenin esmer sesinde.