Neydi ki Ölmek


Denizden gelen rüzgârların soğuk mevsimi başladığında,
Hiçliğin dingin, duruk bağrına sonsuzca uzanmak 
değil miydi?...