Pemaulk


Kadim zamanlarda, Onas yerlileri birçok tanrıya tapıyorlarmış. Baş tanrılarının adı Pemaulk'muş. Ve Pemaulk "Sözcük" demekmiş yerlilerin dilinde.
Güzel sözün, yaşamları anlamlandıran kudretine aralansın bu üç Nisan günü GÜNAYDIN sözcüğü ile.
Sevginin ayak izlerini takip ederek.