Sabah Şakıması


Avuçlarında düşlerinin çiçekleri türüm türüm tütüyorsa
 
İçinde çağıldayan kaynak gökkuşağının renkleriyle boyanıp her şafakta coşuyorsa
 
Bir buluta ağaç dikebiliyorsan
 
Hayatın sonsuz bir yarın gibi yüreğinin körfezine sokulmasına izin veriyor ve bundan çocukça bir heyecan duyabiliyorsan
 
Nadasa bırakılmış umutlarını çıkarıp göğüne serebiliyorsan...
 
Günaydın...Günaydın Hayat yine yeniden görkemli bir sevgiyle sana günaydın...