Sıradan Bir Öykü


Bu mayıs ikindisinde, 
Kamburlaşıyor sıradan bir öykünün yorgun gölgesi, 
Yalpalıyor,  sendeliyor, yığılıveriyor ansızın
Düşüncelerimin ayağının dibine.