Tutsaklık


Bir pencere pervazından boşluğa hayâllerime sarkıyorum.