Zaman...Yıkanmış Kutsal Nehir


Güçsüzdü sürgün dalları,
Bir bahar gündönümünde budadım ZAMAN ı
Bir yaprak düğümünün altındaki en nahif yerinden.
Hepsi yaşanmış, bitmiş, birbirine karışmış, tek bir zaman olmuş ZAMAN lar; kutsal nehir:
Kadim bir tapınakta ilk dualarla yıkanmış,
Sükûnet gibi yalın,
Uyku gibi telâşsız,
Konuşulmamış sözler kadar giz dolu...
Akıyor içimin derin koyaklarında
Yıkanmış denizlerine doğru.