Berger'i Anarken


Bir bilge şair geldi dünyamıza ; sevgisini, insancıllığını bıraktı da gitti...
Ressam, sanat eleştirmeni, senaryo, belgesel yazarı ,şair... Çok yönlülüğünün bütün renkleri ile John Berger...Berger'in az bilinen yanı edebiyata şiirle başlamış olmasıdır, yaşamı boyunca da bu tutkuya sadık kalmıştır.
Gökyüzü Mavi Siyah başlığı altında bir araya getirilen şiirleri tarihi, mekânları, dostlukları, aşkları yaşamın parçalı bütünlüğü içinde imgelerin parıltısı ile hikâyeleştiriyor. Şair romanlarında ,denemelerinde olduğu gibi daha çok ezilenlerin, yenik düşenlerin ,sürgün edilmişlerin, mücadeleye yazgılı hayatlarına eğiliyor.O, dünyanın acımasızlığı ve umursamazlığı ile baş edebilecek en güçlü aracın şiir olduğuna inanmış bir şair.Şiirlerinde âdeta bir şairin yaşam güncesi ile baş başa kalıyoruz.
Şimdi, bu günlerde Ocak 2017 de yitirdiğimiz böylesi doğa ve insan tutkunu bilge şairi yeniden aldım ellerime; okuyor , dünyamızın pek çok kirlenmiş çehresinde onu sevgi ve özlemle anıyorum.
 
 
Tarih
 
Ölülerin nabızları
hep aynıdır
ardıçkuşunu gizleyen
sessizlik gibi.
 
Ölülerin gözleri
avuçlarımıza kazılıdır
ardıçkuşunu gizleyen
bu toprakta yürüyedurdukça biz.
 
J.BERGER