Stefan ZWEİG, Dünün Dünyası


"Anlatacaklarım sadece benim değil, bütün bir neslin yazgısıydı. "
 
Zweig Dünün Dünyası isimli otobiyografik eserinde 1800' lü yılların sonlarında Viyana'da başlayan hikâyesini satırlarına taşırken aslında biz okurlarını tarihte uzun bir yolculuğa davet ediyor.Çoğu zaman hüzün ,elem ve korkunun yol arkadaşlığı yaptığı bu yolculukta yaşlı kıta Avrupa'da 19 ve 20. Yüzyıllarda yaşanan olayları toplumsal, kültürel, siyasi ve nihayet ekonomik boyutları ile ve tüm nesnelliği ile sunuyor bizlere. On yedi başlık altında bölümlere ayırdığı hikâyesinde 1. Dünya Savaşı' ndan önceki yılları anlattığı ilk bölüme "Güvenli Dünya" ismini vermiş ; savaş ateşinin Avrupa'da ikinci kez acımasızca yeniden körüklendiği acı dolu yılları konu alan "Can Çekişen Barış" bölümü ile son buluyor yazarımızın tarihe tanıklığı.
Viyana'daki eğitimini ,gençlik dönemini, üniversite yıllarını 1. Dünya Savaşı'nı Hitler'in ve faşizmin yükselişini ,Avusturya'nın çöküşünü ,Avrupa' daki burjuva hayatını,dönemin önde gelen aydınları, düşün ve bilim insanları ,müzisyenler ve ressamlar ile kurduğu yakın ilişkilerini, dostluklarını , bizzat yaşayan biri olarak değil de, daha çok iyi bir gözlemcinin derin dikkati ile değerlendiriyor.Kitap bir yandan da Zweig ' ın Avrupa' ya hatta hayata vedasıdır diyebiliriz.Zira, bütün insani değerleri ve yüksek idealleri ile aydın bir Avrupalı olarak Avrupa'nın çöküşüne tanıklık etmek " Güvenli bir dünya" 'dan savaşlara ve sürgün yaşamlara savrulmak,vatansız ve kimliksiz kalmak...İşte bu acı yazgı ki Brezilya'da hayattan isteyerek kopuşu ile nihayetleniyor. Evet yazarımız kitabında bu acı sona uzanan çetrefilli hayat yolunun eğri büğrü taşlarının döşenişini tarihsel süreç içerisinde muhteşem resmediyor.
Zweig' ın ,dingin ve sevecen olduğunu duyumsayabildiğim kişiliği ile asla bağdaşmayan acı olaylar onu ezerek üzerinden büyük bir hızla akıp giderken direncini yitirmemek için çok çabalıyor ve her şeye rağmen bütün dünyanın alkışladığı romanlarını, öykülerini, liberettolarını , tiyatro oyunlarını yaratıyor ,armağan ediyor insanlığa .
Çok keyifli okuma sürecimde pek çok notlar aldım, kitaptan çoğu cümleyi defterime kaydettim bu kayıtlarıma kendi yorumlarımı ekledim; öyle ki tuttuğum notlarımla neredeyse ikinci bir kitap yazmak olası.
Hemen bütün kitaplarını okuduğum ve okumaktan büyük haz aldığım yazar çok akıcı ve dupduru anlatımı ile yine bu kitabında da okurunun kalbini avuçlarında tutmayı başarabilmiş.Tarih seven okurlara büyük heyecanımla tavsiye ediyorum bu kitabı.
 
Kitap Can Yayınları 'ndan Kasım EĞİT- Yadigâr EĞİT çevirisi ile konuk oluyor kütüphanelerimize,501 sayfa.
 
"Aklın ve sağduyunun kitlelerin duygularına karşı ihanetiyle savaşacaktım."