Günceden Bir Sayfa


Hayat Üzerine...
Zamanın süreğenliğinde sıradan bir deyiş, sıradan bir söz-dizimi ,Hayatlar; kimi acemilikleri, kimi kuraldışılığının tadı ile, kimbilr hangi yılın hangi mevsiminde başlamış kurmacasız bir öykünün kahramanı olarak yaşanan; suyun alıp götürdüğü, güneşin erittiği kumların, karların üzerine çizilmiş yüzler, Hayatlar..
Kimi zaman çıkmaz sokaklara sapan, o çıkmazlıkta bile ters-geri dönmeyip sokağın rengini ,kokusunu, ıssızlığını duyumsayarak yaşanan ve nihayetinde , bütün ibadethaneyi sessizce süpüren suskun, ezgili rüzgârla hiçliğe uzanan Hayatlar...