Kim Çaldı ??


İçimin bütün 12 EYLÜL kırılganlığıyla , Ülkü TAMER çevirisiyle Rabindranath TAGORE'dan "Uyku Hırsızı' nı" okuyorum ; bir bölümünü de aktarıyorum; ve okurken soruyorum; kim çaldı Ulaş'larımızın, Mahir'lerimizin, Deniz'lerimizin, Berkin'lerimizin, İsmail'lerimizin Erdal'larımızın gözlerinden uykularını, kim çaldı umutlarını, kim acımasızca tüketti daha henüz baharındaki hayatlarını ??? Kim??
 
UYKU HIRSIZI
...
Kim çaldı uykuyu bebeğimizin gözlerinden? Bilmeliyim.
Bir yakalasam öyle iyi bir ders verirdim ki ona! Yuvasını basıp anlardım çalınmış uykuları nereye yığmış.
Yağma ederdim hepsini, eve götürürdüm.Sıkıca bağlardım iki kanadını da, ırmağın kıyısına bırakır, zambaklar, sazlar arasında bir kamış verir eline, balıkçılık oynatırdım.
Pazar bitip çocuklar annelerinin kucağında oturunca akşamleyin, gece kuşları alayla bağırırdı kulaklarına onun: 
" Bakalım kimin uykusunu çalacaksın şimdi?"