Mayısla Birlikte Uğurlamıştık


İnsan düşünen varlık. Düşünce ırmağı, onun-insanın- varoluşundaki gözeden doğdu, kaynak buldu. Suları çoğala çoğala, çağıldayarak akıyor hiç durmadan. 
Aruoba da o azametli ırmaktan beslenen, o ırmağa armağanlar sunan bir düşünce insanı, içimizden bir değer.
Kierkegraad, Nietzsche, Hume, Kant, Heidegger gibi pek çok konu üzerine çalışmalar yapmış, özellikle de şiire yönelmiş.
Oldukça erken vedâsının ardından bize bıraktıkları, felsefe kitapları, Hume, Rilke, Celan, Bashõ, Nietzsche'den çeviri eserleri, şiirleri, şiirsel metinleri olmuştur.
 
 
Virgül
O uzun anlatının içindeki bir cümlecik hayat,
Yaşayamadıklarımız sonundaki virgülün çengeline asılıp kalıyor
 
2020 Kasımının dördüncü günü virgülün çengeline asmışım imgelemimde yaşayamadıklarımızı.
Keşke diyorum sevgili Aruoba keşke daha uzun bir anlatı olabilseydi hayatınız o virgülden önce.