Zaman... Tersinmek


Sözlük "Tersinmek" kelimesinin iki anlamı olduğuna işaret ediyor. 
Birinci anlamı: Geri dönmek.
İkincisi: Ayak diremek, terslik etmek. 
Bense, Tersinmek kelimesinin her iki anlamını da karşılayan, hem de birebir karşılayan bir başka kelimeyi hatırlıyorum, uzun uzun düşünüyorum üzerinde. Zaman bu kelime.
Zaman sözcüğü ile Tersinmenin birinci anlamına uygun örnek bir cümle hemen dökülüyor içimin taşkın nehri ile dudaklarımdan: 
"Zaman tersinmez. "
Elbette yaa! Zaman tersinmez, geri döner mi hiç Zaman!
Sonra Tersinmenin ikinci anlamı için örnek cümleyi buluyorum:
"Zaman tersiniyor."
Tabii bilmez miyim! Çünkü Zaman varoluştaki en katı, en inatçı, en ayak direyen. "Asla geri dönmem. " Diyen. Zaman bu. Asla, ama asla boyun eğmeyen. 
 
O zaman;
Zaman'a ve içimin nehirlerinde benimle kalanlara.